Državna tekmovanja RoboT, ROBObum in RoboCupJunior

smlogo colorMaja 2013, je bila na Univerzi Maribor, Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) tradicionalna celodnevna prireditev »Mariborski robotski izziv«, ki združuje državna tekmovanja v robotiki za osnovnošolce, srednješolce in študente.

Državno tekmovanje ROBObum, ki zajema ROBOsled in ROBOCupJunior, se tradicionalno izvaja skupaj z državnim tekmovanjem za študente in dijake RoboT. Že četrtič smo organizirali državno tekmovanje RoboCupJunior v razredu Reševanje in letos prvič tudi v razredu Ples za osnovnošolce ter za dijake srednjih šol. Otvoritev robotskih tekmovanj je bila skupna. V uvodnem delu otvoritve so zbrane tekmovalce in njihove mentorje pozdravili dekan FERI prof. dr. Borut Žalik, g. Janez Škrlec, predsednik sekcije za elektroniko in mehatroniko ter predsednik Odbora znanost pri Obrtno-Podjetniški Zbornici Slovenije in predstojnik Inštituta za robotiko prof. dr. Miro Milanovič.

Na letošnjem finalnem tekmovanju z mobilnimi roboti je v vseh kategorijah sodelovalo okrog 170 učencev OŠ (spremljalo jih je 74 mentorjev) in okrog 150 dijakov SŠ (spremljalo jih je 25 mentorjev). V predtekmovanjih po regijah so bile te številke še nekajkrat višje. Študenti letos niso sodelovali. V štirinajstih letih se je na robotskih tekmovanjih p

o Sloveniji zvrstilo več tisoč osnovnošolcev, okrog 600 srednješolcev in okrog 100 študentov. Tekmovalci SŠ večinoma prihajajo iz srednjih strokovnih šol s programi Mehatronika, Elektrotehnika, Računalništvo in vse več tudi iz Tehniških ter splošnih gimnazij.

Več o članku

Avtor: mag. Janez Pogorelc

Avtor: doc. dr. Suzana Uran

Avtor: izr. prof. dr. Aleš Hace

Univerza v Mariboru

www.um.si

www.feri.uni-mb.si

Državna tekmovanja RoboT, ROBObum in RoboCupJunior