Regulacija diferenčne temperature v industriji omogoča velik prihranek

tohoku

Izraz energijska učinkovitost je ključna beseda prihodnosti, vendar je njena tehnična uresničitev pogosto težko izvedljiva. Proizvodna podjetja imajo še vedno veliko slabo reguliranih procesov, v katerih se še skrivajo precejšnji prihranki energije.

Konfiguriranje nastavitev preko brezžične Bluetooth povezave


Samson na tem področju ponuja rešitev. Eden zadnjih projektov s strani proizvajalca merilne in regulacijske opreme je bila izvedba regulacije diferenčne temperature hladilnih valjev v proizvodnem procesu.

Podanih zahtev so se lotili z novim pristopom in posledično je nastal nov hibridni proizvod. Rešitev je kombinacija s sestavom ventila, električnega pogona z integriranim krmilnikom in vključeno vso senzoriko, ki je pokazala zelo dobre rezultate.

Potencialni prihranki podjetja

V podjetjih se pogosto uporabljajo pristopi za optimiziranje stroškov, ki se tičejo nabave materiala, skrajšanja proizvodnega časa in resursov. Medtem ko se nekateri še vedno osredotočajo na standardne pristope k optimiziranju, pa to ne pomeni, da je to tudi pravilna rešitev in da so vse možnosti proizvodnih sredstev vedno maksimalno izkoriščene. Zlasti v proizvodnji se vrši veliko temperaturnih procesov, ki pogosto niso regulirani in svojo funkcijo opravljajo neopazno v ozadju. Tukaj pa se pojavi vprašanje: Ali so vsi ti procesi dovolj učinkoviti?

V velikih primerih se vrši proces hlajenja oziroma ogrevanja. Pogosto so to aplikacije, v katerih so temperaturni procesi enostavno regulirani ali pa sploh niso regulirani. Pri natančnejšem pregledu se tu pojavijo možnosti za izboljšavo z uvedbo regulacije ali s povečanjem kakovosti nadzora in s tem prihranka proizvodnih sredstev/virov in njihovega transporta.

GIA-S d.o.o.

Industrijska cesta 5

1290 Grosuplje

Slovenija

Telefon: 01 7865 300

www.samson-slo.com

www.giaflex.com 

Več o članku