Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Svet mehatronike

Podpore krogličnih vreten v linearnih enotah

smlogo color

Pri uporabi krogličnih vreten večjih dolžin, se velikokrat srečamo z neželenimi vibracijami vretena, katere nastajajo zaradi razmerja med dolžino in obrati vretena.

Prav tako velikokrat nastane problem neenakomerne maksimalne aksialne obremenitve vretena po celotni dolžini. V strojegradnji se ta problem rešuje velikokrat tako, da enostavno izberemo večji premer vretena. Na žalost taka rešitev povzroči negativne učinke.

Poveča se inercija sistema, to pa vodi v obvezno izbiro močnejšega motorja in njegove pripadajoče opreme za pogon vretena. Posledično se strošek takega sistema močno poviša, kar vodi do nesprejemljive rešitve.

V izogib vsem zgoraj navedenimi težavam smo za potrebe linearnih enot s krogličnimi vreteni razvili podpore, katere v določenih točkah podpirajo vreteno. S tem smo dosegli, da lahko tudi z manjšim premerom in dolžino (do 5 m) dosegamo visoke obrate vretena in hitrost vozička do 2,5 m/s. Prav tako se izniči neenakomerna porazdelitev maksimalnih dovoljenih aksialnih obremenitev vretena. Podpore vreten so izdelane iz visokokakovostne plastike odporne na obrabo, kar omogoča dolgo življenjsko dobo.

Hypex, Lesce, d.o.o

Alpska cesta 43, 4248 Lesce

Tel.: +386(0)4 53-18-700

Fax.: +386(0)4 53-18-740

www.hypex.si

Več o članku si preberite v PDF reviji!