Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Svet mehatronike

Inovativni pristopi pri uvajanju robotike v izobraževalni proces mehatronike

smlogo color

Izraz robotika izhaja iz češke besede »robota«, njen pomen pa se navezuje na izraz delavec oziroma suženj. Izrazoslovje se je pojavilo v dramski igri g. Karla Čapka in se nekako prijelo kot ime za večosni manipulator oziroma oziroma stroj imenovan robot.

Preberite več: Inovativni pristopi pri uvajanju robotike v izobraževalni proces mehatronike

Državna tekmovanja RoboT, ROBObum in RoboCupJunior

smlogo colorMaja 2013, je bila na Univerzi Maribor, Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) tradicionalna celodnevna prireditev »Mariborski robotski izziv«, ki združuje državna tekmovanja v robotiki za osnovnošolce, srednješolce in študente.

Preberite več: Državna tekmovanja RoboT, ROBObum in RoboCupJunior

Avtomatizacija vhodnega transportnega sistema

smlogo color

Današnji dan si je moderno industrijo težko predstavljati brez avtomatiziranih procesov. Tako je skoraj vsak stroj v moderni industriji opremljen s t.i. PLC krmilnikom, ki omogoča avtomatizacijo procesa ter povezavo z našim računalnikom preko različnih povezav.

Preberite več: Avtomatizacija vhodnega transportnega sistema

Naprava za preizkušanje na torzijo

smlogo colorČlanek obravnava konstrukcijsko izvedbo in razvoj testne naprave za statično pred-napenjanje in ciklično utrujanje torzijskih paličnih preizkušancev.

Preberite več: Naprava za preizkušanje na torzijo

Energetski transformatorji: nadzor in napovedovanje dogajanja

Na področju elektroenergetike postajajo sistemi za nadzor delovanja energetskih transformatorjev vse pogostejši in tako rekoč standardna oprema energetskih transformatorskih postrojenj, obenem pa tudi gradniki pametnih omrežij oziroma SmartGrid-s.

Preberite več: Energetski transformatorji: nadzor in napovedovanje dogajanja

Več prispevkov

  1. Voda namesto zraka

WEB seminarji