V nasprotju s težnostjo

Naj bo to odrska tehnika ali industrijska proizvodnja – pri pomikih navpičnih osi je zaradi težnosti vedno prisotno še posebej veliko tveganje za varnost ljudi in strojev, saj lastna masa bremena v mnogih primerih zadostuje za neželeno spuščanje osi. Odvisno od primera uporabe in vrste pogona so na področju varnostnega nadzora pomikov navpičnih osi na voljo različne rešitve.

Rešitve za varnostno tehnologijo pogonov navpičnih osi

Pomiki v strojih in napravah v industriji predstavljajo vedno tudi potencialno tveganje za ljudi. Zato je izredno pomembno, da sta varnostna in pogonska tehnologija tesno medsebojno povezani. Gibanje opisujejo kinematične spremenljivke pospešek, hitrost in položaj. Glede na potencialne nevarnosti imajo pomembno vlogo tudi momenti oziroma sile. Tako je na primer pri navpičnih oseh treba upoštevati težnost. Prekinitev oskrbe z električno energijo ne zadostuje, da bi os ostala v varnem stanju. Lastna masa bremena lahko zadostuje za proženje pomika osi, ki lahko povzroči nevarnost.

Navpične osi predstavljajo poseben izziv

Tudi pri uravnavanju dvižnih naprav so osebe izpostavljene različnim nevarnostim. Zaradi visokih hitrosti in sil ter nenadzorovanega spuščanja s težnostjo obremenjenih navpičnih osi lahko pride do zmečkanja, zajetja, ujetja ali udarcev in do s tem povezanih poškodb. Sprejeti je treba dodatne ukrepe za zanesljivo preprečevanje neželenih pomikov, ki so posledica težnosti. Med področja uporabe navpičnih osi spadajo žerjavi in vitli, linearni roboti za premikanje težkih bremen ali roboti s členkasto roko ter navpične osi obdelovalnih ali stružnih centrov. V večini primerov so za to uporabljene držalne zavore, ki se aktivirajo ob prekoračenju določene minimalne hitrosti. Odvisno od ocene tveganja, ki je obvezna v vsakem primeru, lahko kot zaščitni ukrep zadostuje držalna zavora s cikličnim testom. Pri tem mora biti verjetnost nevarnosti zaradi spuščanja osi pri oceni tveganja razvrščena kot manj verjetna, saj je dostop do navpične osi preprečen z mehansko konstrukcijo ali pa je čas zadrževanja v nevarnem območju pri različnih dejavnostih le kratkotrajen. Vendar gre pri teh zavorah za sistem, ki je podvržen obrabi, pri katerem lahko zaradi mehanske obrabe ali onesnaženosti z oljem pride do znižanja držalnega momenta zavore pod njegovo nazivno vrednost. Posledica je lahko spuščanje osi.

Izziv pri tem je, kako varno ugotoviti obrabljenost. Dosedanje rešitve se temu kritičnemu vidiku izognejo tako, da se osi pred izklopom pomaknejo do spodnjega mehanskega omejila ali zavarujejo z zapornim zatičem. Če je varnost odvisna le od držalne zavore, je treba preveriti njeno sposobnost za delovanje. Ker je dostop do zavor pogosto zelo omejen, test sposobnosti delovanja pa zelo zahteven imajo pri tem avtomatizirani poteki veliko prednost. Avtomatske testne funkcije poleg povečane varnosti zagotavljajo tudi krajše čase mirovanja, saj ročno izvajanje vzdrževalnih del ni več potrebno.

Več o članku

SMM d.o.o.

Uredil: Miro Vargek, univ.dipl.inž.el.

Vir informacij: PILZ, www.pilz.de

Tel.: 02 450 23 00

www.smm.si

Vnasprotju s težnostjo

Sorodni članki

Zadnji članki

Kako naredijo moderne ležaje

Izdelava krogličnih ležajev: https://www.youtube.com/watch?v=T53zdMvOPmE

Svet mehatronike 40

Pozdravljene drage bralke in dragi bralci! Plastika je povsod okrog nas in še kako pomembno je, da jo čim več recikliramo. Ne samo zaradi skrbi za okolje, pač pa tudi zaradi skrbi za energente in vire, ki bi jih porabili s proizvodnjo nove plastike.

S3N – Nova, napredna serija optičnih senzorjev DATASENSING

Proizvajalec industrijskih senzorjev DATASENSING lansira novo serijo optičnih senzorjev S3N: celotno linijo miniaturnih fotoelektričnih senzorjev z najsodobnejšimi funkcionalnostmi in izboljšanimi mehanskimi lastnostmi.

Želite biti na tekočem z najnovejšimi novicami?

Radi bi vas slišali! Prosimo, izpolnite svoje podatke in ostali bomo v stiku. Tako preprosto je!