Revija Svet mehatronike

Svet mehatronike je edini brezplačni tiskani in spletni medij v Sloveniji, ki predstavlja področja avtomatizacije procesov, krmilnikov, programske opreme za avtomatizacijo, robotike, mehatronike, strojnega vida, strojegradnje. V reviji Svet mehatronike predstavljamo delo podjetij – ponudnikov, kot tudi uporabnikov avtomatizacije in robotizacije v najširšem pomenu.

Naši bralci

Ciljna publika so strokovnjaki s področja avtomatizacije, robotike v industriji, komunalnih podjetjih, inženirski biroji, arhitekti. Strokovnjaki so bodisi zaposleni v podjetjih kot tudi študenti in dijaki ustrezne smeri (avtomatizacija, mehatronika, robotika, strojništvo), saj je današnja šolajoča se publika jutrišnji strokovnjak, ki bo pri svojem delu uporabljal njemu najbližjo tehnologijo.

Podatki o reviji

Naklada: do 4.000 izvodov tiskane edicije
Izhaja: 4x letno
Obseg: 52-86 strani

Dosegljivost:

Revija je brezplačno na voljo našim naročnikom na tiskano in spletno edicijo (naročniki na tiskano edicijo plačajo poštnino).

Pri naših partnerjih/trgovinah z avtomatizacijsko opremo, oglaševalcih, srednjih strokovnih šolah in fakultetah.

Na domačih in tujih strokovnih sejmih, konferencah in posvetih.