Za avtorje

Spoštovani avtor!

V cilju čim boljše priprave člankov za revijo Svet mehatronike smo v uredništvu pripravili navodila, ki Vam bodo v pomoč po vsebinski in tehnični strani. Dogaja se namreč, da članek, ki ga prinesejo nekateri avtorji, potrebuje ogromno dodelav, prerisovanja shem, označevanja elementov, vsebinsko pa, sicer zanimiv članek, nima ne repa ne glave.

Vsebina:

Članek naj bo razdeljen na:

  • Uvod  članka, ki naj ima okoli 200-400 znakov besedila. Vsebuje naj kratko najavo vsebine članka, morda namen članka oziroma projekta, ki ga opisujete v članku. Takšna najava naj ne vsebuje preveč podrobnih razlag, saj bo le te vseboval članek v nadaljevanju.
  • Vsebina, ki naj poleg same vsebine članka vsebuje tudi slike, diagrame poteka itd..
  • Zaključek, ki naj vsebuje kratek povzetek in najavo morebitnega nadaljevanja.
  • Citati – viri, iz katerih smo črpali informacije, da smo napisali članek.
  • Priloge  lahko vsebujejo kratka pojasnila posameznih pojmov.

Članki naj bodo napisani v tekočem in živem jeziku, dovolj poljudno, da bo razumljiv večjemu krogu bralcev, hkrati pa tudi dovolj strokovno, saj so članki namenjeni večinoma tehnični publiki.

Pisave

Dandanes v 99%-ih prevladujejo Windows aplikacije, zato predlagamo pisanje besedil v programu Word Vsa besedila pišite s pisavami Times CE, Times New Roman CE. redefinirane črke SLO nabora. S tem tudi ni potrebno menjati pisave za izpis teh znakov.

Nikoli ne poizkušajte urejati dokumenta, saj to le ovira naš studio pri prelomu revije! Če želite videti, kako bo članek izgledal v reviji počakajte, da vam pošljemo predogled postavljenega članka. Teksti in slike naj si sledijo zaporedno. Prosimo, da v tekstu jasno označite, kje naj bo položaj slike/diagrama kot npr: Poljubni tekst….Slika 1, poljubni tekst.

Na koncu članka navedite spisek vseh slik, tekst – podnapis pod vsako sliko in ime datoteke kot npr:

Slika 1: Fotografija podjetja (fotografija1.jpg)
Slika 2: Fotografija razvojnega oddelka (fotografija2.jpg)
Itd.

Slike, ki jih prinesete v elektronski obliki naj bodo v čim višji resoluciji v formatih JPG, PDF, TIFF, GIF.

Vsaka slika/fotografija naj ima navedenega avtorja slike/fotografije.

Za enačbe velja:

Enačba 2.1: (oznaka enačbe je pod enačbo)

Če se v besedilu sklicujete na enačbe, naj bodo tudi te jasno označene!

Nato lahko sledijo pojasnila enačbe kot na primer:

Kjer je ɷ – krožna frekvenca, C – kapacitivnost, itd…

Simbol mali omega smo vstavili kot simbol s funkcijo Vstavljanje.Simbol. Nikakor ne smemo uporabiti fonta Symbol, saj bo pri prvem prenosu nastala neka druga črka trenutne pisave.

Uredništvo revije Svet mehatronike