Predstavitev revije Svet mehatronike

Svet mehatronike predstavlja področja avtomatizacije procesov, krmilnikov, programske opreme za avtomatizacijo, robotike, mehatronike, strojnega vida, pogonske tehnike, strojegradnje, varnostne tehnologije, signalizacije, preklopne tehnike… V reviji Svet mehatronike bomo predstavljali delo podjetij – ponudnikov, kot tudi uporabnikov avtomatizacije in robotizacije v najširšem pomenu.

Sodelovanje na prireditvah

Svet mehatronike se redno pojavlja na domačih strokovnih sejmih, konferencah in posvetih iz stroke, kjer udeležencem prijazno ponudimo brezplačni izvod revije. Menimo, da je osebni stik med nami in bralci izjemnega pomena, saj se med bralci in založnikom na ta način vzpostavi medsebojno poznanstvo in zaupanje.

Ciljna publika

Strokovnjaki s področja avtomatizacije, robotike v industriji, komunalnih podjetjih, inženirski biroji, arhitekti. Strokovnjaki so bodisi zaposleni v podjetjih, bodisi študenti in dijaki ustrezne smeri (avtomatizacija, mehatronika, robotika, strojništvo), saj je današnja šolajoča se publika jutrišnji strokovnjak, ki bo pri svojem delu uporabljal tisto tehnologijo, ki mu bo najbližje.

Splošne informacije o reviji Svet mehatronike

Svet mehatronike je medijski sponzor na domačih strokovnih sejmih, konferencah in posvetih, raznih srečanjih in ostalih dogodkih povezanih s stroko.

Naklada revije je do 4000 tiskane edicije; revija izhaja 4x letno. Meseci izida revije so: februar, april, september in november.

Distribucija in naklada

Revija je brezplačno na voljo našim naročnikom v tiskani in spletni ediciji (naročniki na tiskano edicijo plačajo le stroške pošiljanja). Naklada tiskane revije znaša do 4000 kosov/številko, kar je največ od vseh tiskanih medijev s podobno vsebino v Sloveniji. Ko revijo pošiljamo naročnikom in Točkam nastane precejšen kup revij.

Info TOČKA

Nahaja se pri naših partnerjih/trgovinah z avtomatizacijsko opremo, oglaševalcih, srednjih strokovnih šolah in fakultetah.

Medijski kit / Media kit

Sporočite nam Vaš email naslov, na katerega pošljemo aktualni Medijski KIT revije Svet mehatronike. Vašega email naslova ne bomo predali nikomur.

Struktura bralcev

Terminski plan za revijo

  • SM41: 18.1. oddaja člankov, 24. 1. oddaja oglasov, izid 24 2. 2023
  • SM42: 1.3. oddaja člankov, 9. 3. oddaja oglasov, izid 15. 4. 2023
  • SM43: 12.8. oddaja člankov, 19. 8. oddaja oglasov, izid 8. 9. 2023
  • SM44: 28.10. oddaja člankov, 4. 11. oddaja oglasov, izid 18. 11. 2023

Marketing:

DADA TRADE d.o.o.
Gumnišče 31, 1291 Škofljica

Tel.: +386 (0) 1 5 000 560
dada@siol.net
www.dada.si

Založnik:

AX elektronika d.o.o.
Depala vas 39, 1230 Domžale

Tel.: +386 (0) 1 549 14 00
publisher@svet-me.si
www.svet-me.si