Ogledali smo si sejem IFAM 2020

logoIFAM sejem, prvi večji dogodek v letu 2020 na področju avtomatizacije, robotike, elektronike in mehatronike je za nami. Vsako leto lahko vidimo vse večjo ponudbo najnaprednejše opreme in tehnologije za masovno proizvodnjo v industriji. Pa tudi rešitve, kako čim več izdelati v čim krajšem času, pri tem pa ohraniti zadosten nivo kvalitete izdelka.

Pomemben člen proizvodne verige je kontrola ustreznosti najpomembnejših parametrov izdelka, s katerimi proizvajalec zagotavlja takšne lastnosti posameznega sestavnega dela ali končnega izdelka, ki jih kupec od njih pričakuje.

Slovenija ima omenjena področja zelo aktivna, o čemer brez dvoma priča pestra ponudba razstavljavcev s tehnološko vrhunskimi izdelki in njihova strokovna usposobljenost v zvezi z njimi, tako s svetovanjem pri izbiri, kot tudi pri uporabi in njihovi integraciji v proizvodne procese . Lahko smo prepričani, da ne bi bilo takšne vrhunske ponudbe in strokovnosti razstavljavcev, če ne bi bilo investicij na tem področju, investicije pa pomenijo neprestan razvoj, napredek in uvajanje vrhunske opreme in najsodobnejših tehnologij v proizvodne procese.

Sejem IFAM je kot organizator speljalo podjetje ICM d.o.o iz Celja, ki se z organizacijo sejemskih dogodkov ukvarja že dve desetletji. Direktor podjetja je gospod Toni Laznik, ki je bil pobudnik te, zadaj že skoraj polnoletne sejemske prireditve. Gre za človeka, ki sejem gotovo pozna do najmanjše podrobnosti, zato so mi pri reportaži s sejma njegova razmišljanja o IFAM-u v veliko pomoč.

Najprej sem želel slišati njegovo mnenje o sejmu, kakšno vlogo ima v slovenskem prostoru za razvoj, napredek in neprestano prisotnost ključnih novosti, ki za neko podjetje lahko pomenijo tehnološko prednost pred konkurenco v kateremkoli segmentu proizvodnje, ki smo jih že uvodoma omenili. »Brez neke načrtne analize težko postrežem z verodostojnimi podatki, lahko pa povem svoj vtis in mnenje o sejmu, ki sem ga dobil ob razgovorih z razstavljavci in obiskovalci sejma IFAM. Vsa področja, ki jih sejem pokriva, avtomatizacija, robotika, elektronika in IKT za digitalizacijo, ciljajo na večjo dodano vrednost, torej na cilje, ki naj bi jih Slovenija dosegla na nivoju EU, kar pomeni prek 60.000 EUR dodane vrednosti na zaposlenega.« je dejal g. Laznik. »Zato lahko sejem označimo kot dogodek, ki si na vsak način zasluži pozornost javnosti v slovenskem prostoru, ne samo ozaveščenih pravnih subjektov, temveč tudi tistih, ki skrbijo za gospodarstvo, za šolstvo in znanost. V letošnjem letu smo v tem kontekstu naredili še en preskok, dokazali smo namreč, da je IFAM dogodek, ki skrbi za visokotehnološke industrijske sfere, kjer smo poleg avtomatizacije, robotike, elektronike in IKT za digitalizacijo odprli vrata tudi področju za umetno inteligenco. V sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan smo namreč organizirali seminar za umetno inteligenco v industriji in družbi, kar je po mojem mnenju prvi korak k tistemu, kar je vizija avtomatizacije in robotike, ne samo v industriji ampak tudi na področju humanoidnih ved in znanosti, tudi robotov, ki se bodo v naslednjih desetih ali petnajstih letih brez dvoma vse bolj intenzivno pojavljali v naši sredini.« je zaključil g. Laznik.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Vsako leto se na IFAM-u najavim za razgovor na razstavnem prostoru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, katere predstavnik je gospod Joško Rozina, podpredsednik Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS. Ker imamo podobno stališče in delujemo na istem področju, mi je njegovo mnenje odličen kazalec o njegovem dejanskem stanju in res sem dobil koristne informacije!
»Obdobje med dvema IFAM dogodkoma lahko svoje razmišljanje o tem strnem v nekaj točk. Prva je prav gotovo dejstvo, da vsa področja, ki jih s svojo vsebino pokrivata reviji Svet elektronike in Svet mehatronike, nezadržno prodirajo v vse pore gospodarstva. To, da nam v ozadju vseh teh področij primanjkuje ustreznih kadrov, ker se v preteklih letih nismo znali pravilno odločiti, oziroma jih nismo znali prav usmerjati, pa je druga ugotovitev, ki nikakor ni razveseljiva, je pa realnost, ki jo živimo in katere posledice občutimo že v tem trenutku. Ta problematika še vedno ostaja, saj v osnovnih šolah ni nobenega pravega poudarka na tehničnih področjih, zato se izgublja velik potencial bodočih dijakov, vzrok pa je brez dvoma dejstvo, da je bil predmet tehnični pouk prestavljen iz višjih v nižje razrede osnovne šole.« je dejal g. Rozina. »Tako mladostnik v osmem ali devetem razredu osnovne šole pred odločitvijo o svojem nadaljnjem šolanju nima neke jasne predstave o tem, kaj pravzaprav pomeni izobraževanje v eni izmed tehničnih smeri. Tu je morda treba omeniti, zakaj je na sejmu IFAM dobrodošla prisotnost Sekcije elektronikov in mehatronikov pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Predstavljamo namreč to, kaj se dogaja v tehničnih šolah, kar je pomembno, ker ima veliko dodano vrednost in resnično bi bil že čas, da to spoznajo tudi tisti, ki so odgovorni za področje izobraževanja, torej minister za šolstvo in sekretarji za šolstvo in bi se morda pridružili kakšni zgodbi, ki jih pišemo in predstavljamo na sejemskih prireditvah, kot sta IFAM in MOS, ali pa morda na kakšnih lokalnih dogodkih, konferencah, recimo v Trbovljah ali v Škofji Loki. V dolgi vrsti let sodelovanja z ljubljansko Fakulteto za elektrotehniko, FE in mariborsko FERI smo ugotovili, da je velik potencial v sodelovanju med fakultetami, srednjimi šolami in osnovnimi šoli po vertikali, morda celo v predšolsko obdobje. Če pogledamo le elektroniko, so v malem gospodarstvu velike težave, saj v prav vseh vejah industrije postajajo stroji vse bolj kompleksni. To pomeni, da pravzaprav vse temelji na elektroniki, ki potrebuje vzdrževanje in tehnično osebje, ki je za to usposobljeno. Z neizobraženim kadrom bodo rezultati na tem segmentu bolj klavrni in na to moramo biti pripravljeni. Še en zanimiv pojav lahko omenim, ki ga opažamo, namreč, za mikro in mala podjetja je veljalo splošno prepričanje, da so v tem segmentu stroke neranljiva, pa ni tako! Vse več teh podjetij se namreč pojavlja kot kooperant velikim sistemom, ti pa so del globalnega sveta, ki zahteva in je pripravljen sprejeti vsaj takšno raven kvalitete, ki zadovoljuje njegove minimalne zahteve. Za to tudi ta mala podjetja potrebujejo kvalitetna orodja in stroje ter usposobljeno, izobraženo delovno silo, ki dela ali upravlja z njimi. Brez kančka dvoma lahko rečemo, da bi bilo potrebno na tem področju nujno ukrepati, sicer lahko pridemo do točke, ko nam tudi gora vrhunske opreme ne bo v korist, ker ne bo ljudi, ki bi jo znali nastavljati, prilagajati različnim procesom v proizvodnji, vzdrževati, uporabljati in s tem iz nje izvleči potencial, ki ga s svojimi lastnostmi ponuja in zagotavlja. Čaka nas torej cela vrsta izzivov, katerih reševanje še zdaleč ne bo preprosto. Vključiti želimo gospodarstvo, da se s svojimi predlogi bolj aktivno vključi v sistem izobraževanja, v obratni smeri pa želimo doseči, da bi šolski sistem prisluhnil željam in potrebam gospodarstva na praktičnem delu usposabljanja.« je zaključil g. Rozina.

Institut Jožef Stefan 

Institut Jožef Stefan lahko brez slabe vesti imenujemo hiša slovenske znanosti, ki v deželo prinaša najnaprednejše ideje iz vsega sveta, jih razvije, obdela in prilagodi ter pripravi za praktično uporabo pri nas. Zato nam je njihovo mnenje zelo pomembno, saj so pravzaprav zadnja stopnica, kamor lahko pri nas stopi vrhunski strokovnjak. Imel sem srečo, da sem se lahko o tem pogovoril z gospodom Rudijem Panjtarjem, vodjo Strateško razvojno-inovacijskega partnerstva, tovarne prihodnosti – SRIPToP.

Kot tiskan medij sta reviji Svet elektronike in Svet mehatronike specializirani za vsa področja, ki se jih dotika sejem IFAM. Pri naših razgovorih z razstavljavci je čutiti vse večjo bojazen, da bo kadrovska praznina strokovnjakov s teh področij v nekem trenutku povzročila blokado, da bomo imeli na razpolago vso najsodobnejšo tehnologijo in opremo, pa ne bo ljudi, strokovnjakov, ki bi jo bili sposobni učinkovito uporabiti. Gre za vse vrste tehničnih smeri izobraževanja, za kadre vseh stopenj izobrazbe na področjih, ki jih pokriva sejem IFAM. Prihajamo v dobo, v kateri bodo ta znanja ključna za delovanje česarkoli, saj je na delovnem mestu, na primer delavca na proizvodni liniji, ki smo mu lahko nekoč rekli delavec, potreben operater z vsaj minimalnim poznavanjem prav vseh področij, ki so zastopana na sejmu IFAM. To pomeni, da se zavedamo teh potreb v prihodnosti, vendar za zdaj v smeri izobraževanja in usmerjanja kadrov še oklevamo. Zanimalo me je, kakšno mnenje ima o tem direktor SRIPa Tovarne prihodnosti, ki prihaja iz Instituta Jožef Stefan, gospod Rudi Panjtar. »Že v gimnaziji me je zanimala tehnika, bil sem navdušen radioamater, zato sem študij nadaljeval na Fakulteti za elektrotehniko. Na svoji karierni poti sem bil razvojnik, inovator, direktor in računalniški strokovnjak na različnih področjih in lahko rečem, da so mi v življenju vsa ta akumulirana znanja zelo koristila, sploh pa zdaj, ko vodim to zahtevno tehnološko področje.

Če pogledamo potrebe tovarn prihodnosti, je multidisciplinarno znanje tako odločevalcev kot inženirjev izjemno pomembno, saj moraš zelo dobro razumeti posledičnost učinkov in uporabe prepletenih tehnologij. V današnjem času je namreč na voljo veliko različnih tehnologij, ki jih lahko uporabimo, vendar moramo imeti celostni pogled o tem, kakšno korist nam te tehnologije prinašajo v posameznih fazah poslovnega procesa. Vsaka nova tehnologija namreč ne prinaša dodane vrednosti, če je ne znaš prav uporabiti, prav tako je sočasno z uvedbo novih tehnologij potrebno spremeniti in izboljšati procese ter celo spreminjati poslovne modele.« je dejal g. Panjtar.

»Kljub rasti avtomatizacije in robotizacije, bomo namreč posel in delo v tovarnah delali ljudje, zato je zelo pomembno, da obvladujemo tudi »mehka« znanja za vodenje ljudi in procesov, saj moramo ljudi pripraviti in izobraziti za nove tehnologije pred njihovo dejansko uporabo. Velikokrat je napačen pristop k avtomatizaciji in uvajanju novih tehnologij povod za odpor pri sprejemanju novosti, strah pred izgubo delovnih mest zaradi uvajanja umetne inteligence in robotov in tako naprej.

V SRIP Tovarne prihodnosti je pomembno področje razvoj človeških virov, kjer pripravljamo modele kompetenc za prihajajoče tehnologije, kar bo stimuliralo tudi možnost hitrejšega prilagajanja učnih programov. Vizija samoučeče in samodelujoče tovarne je še zelo daleč, v vmesnem času, ko bomo pripravljali gradnike take pametne tovarne, pa bo nastalo veliko novih delovnih mest, na katerih bodo potrebni strokovnjaki z novimi znanji. Pospešeno je potrebno uvajati določena tehnična znanja že v osnovne in srednje šole in v korak z novimi tehnologijami prilagajati izobraževalne programe. Ne morem si namreč predstavljati, da v prihodnosti dijak po končanem šolanju ne bi resnično obvladal računalnika. Pa ne gre le za potrebe izobraževanja in poklica, stroke, ampak tudi za lastno uporabo, svoje interesne aktivnosti ter komunikacijo z digitalnim okoljem okoli nas in to skozi vsa življenjska obdobja. 

Opisal vam bom lep primer iz svoje prakse, kako lahko z voljo in idejo premikamo meje. V okviru zunanjega ministrstva smo pred časom organizirali predstavitev dosežkov slovenske robotike na Danskem. Delegacije so se udeležili predstavniki Podjetniškega inkubatorja Kočevje, ki so obiskali podjetje, ki izdeluje majhne izobraževalne robotke. Ko smo se vračali nazaj v Slovenijo, smo že na poti delali načrte, kako bi to implementirali v Sloveniji, saj se je zamisel vsem zdela odlična. Takoj smo tudi našli vzporednice Kočevje-Yaskawa-robotika, zanimanje javnosti za to področje in z veseljem smo podprli inkubator, da je izšolal 150 inštruktorjev za delo s KUBO robotki v osnovnih šolah. Robotki KUBO so učni pripomoček, ki je prilagojen izobraževanju otrok na nepredmetni stopnji (prva triada, 6 do 9 let), ko ima učitelj več svobode pri zbiri načina, kako predstaviti posamezno snov in kako interdisciplinarno povezati več predmetov v uporabno znanje, ki otroke nauči logičnega razmišljanja. Uporabiti ga je mogoče pri različnih predmetih, zelo pomembno pa je, da se s tem bistveno spremeni koncept učenja, saj se prehaja iz učenja »na pamet« na koncept logičnega razmišljanja in povezovanja. Učitelji so navdušeni, ravno tako tudi otroci in upamo, da bomo simpatične robotke sistematično razširili v čim več osnovnih šol v Sloveniji.

Dandanes ne govorimo več samo o pametni tovarni, marveč o pametni tovarni, ki se nahaja v pametni zgradbi pametnega mesta. Z uporabo sodobnih digitalnih tehnologij in komunikacij omogočamo integracijo, ki zajema vse več podatkov, na osnovi katerih lahko do skrajne mere optimiziramo stroške, porabo energije in praktično vsak proces, kar lahko zelo vpliva na kakovost bivanja in dela v našem okolju.

Področje SRIP Tovarne prihodnosti vsebuje ključne omogočitve tehnologije, ki naj bi omogočale razvoj izdelkov z višjo dodano vrednostjo. Vendar višje dodane vrednosti in izvoza visokotehnoloških izdelkov v Sloveniji ne dosegamo po predvidenem scenariju. Pogrešamo sistem spodbud za odcepljena visokotehnološka podjetja, ki bi omogočil lažje in manj tvegano prehajanje strokovnjakov iz znanstvene v gospodarsko sfero. Največjo dodano vrednost imajo visoko-tehnološka podjetja. Njihovo število in rast državo bogati, toda tudi če rastejo počasneje, ostaja dodana vrednost visoka, saj znanje največ prispeva k dodani vrednosti. Pri nas je ta prehod iz znanstvene sfere v podjetništvo zapleten in težaven, zato se ga lotevajo le redki znanstveniki. Veliko je administrativnih ovir, pa licence in patenti iz delovnega razmerja ipd… Če znanstvenik stopa na samostojno podjetniško pot, mora biti v uspeh zelo, zelo prepričan in vsaj za nekaj časa svoj socialni status podrediti samo temu cilju. Srčno upam, da bo nova zakonodaja prinesla prepotrebne spremembe na tem področju. Spet lahko povem nekaj o danski dobri praksi v podobnih primerih. Univerza doktorskim študentom, ki v okviru svojega doktorskega študija razvijajo bodisi izdelek ali tehnologijo in želijo z izdelkom uspeti v podjetniškem svetu, že v okviru njihovega doktorskega študiju pomaga zgraditi podjetje. Doktorski študent izpelje projekt, ustanovi podjetje katerega delničar je tudi univerza. Obenem univerza tudi omogoča, da se v primeru neuspeha njegovega projekta lahko doktorski študent vrne na univerzo. S tem dobi mlad človek, raziskovalec, malo več poguma, da si upa začeti svojo lastno pot. To so leta, ko si vsak ustvarja kariero in tudi družino, zato je težko sprejeti na pleča tako velik riziko. Na tak način je nastalo znano podjetje UniversalRobots, ki je bilo znanilec novega trenda v robotiki – sodelovalnih robotov.

Tudi zaradi takih priložnosti odhajajo mnogi naši sposobni kadri v tujino in tam izkoristijo to možnost, ker je pri nas preprosto ni. In tu vidim priložnost, ki se ponuja Sloveniji kot vzorec, po katerem bi lahko nastalo mnogo več visokotehnoloških podjetij. S tem pa bi postali tudi bogatejša država.« je zaključil g. Panjtar.

Alkatron

Podjetje Alkatron iz Novega mesta je ekskluzivni zastopnik podjetja Phoenix Contact za Slovenijo. Letos so predstavili novost v svoji ponudbi, EMpro – najhitrejši način merjenja energije do sedaj. Z multifunkcionalnimi napravami EMpro za merjenje energije proizvajalca Phoenix Contact lahko največ pridobite s prihrankom časa, ki je potreben za ožičenje in konfiguracijo. Izkoristiti velja prednosti pametnih funkcij spletnega strežnika za izbiro komunikacijskega protokola, vrste omrežja in konfiguracijo merilnega vhoda. EMpro merilnik energije je integriran v mrežo in pripravljen za uporabo v nekaj minutah.

Prednosti:

  • po zaslugi intuitivnega menija za namestitev so potrebni le trije koraki do merjenja energije
  • možnost direktne priključitve Rogowski tuljave kateregakoli proizvajalca
  • enostavno vzdrževanje prek pametnih funkcij spletnega strežnika
  • možnost zaklepanja za varnost podatkov

FE, Laboratorij za robotiko – Robolab, Fakulteta za elektrotehniko (UL)
 Laboratorij za robotiko ali krajše prav tako spada med tiste vsakoletne razstavljavce, ki obiskovalcu dajejo vpogled v trenutno aktualne tehnologije in trende na področjih, ki jih pokriva IFAM, zato jih vedno rad obiščem, ker so nekakšna referenca za praktično uporabo vseh novosti in jih znajo na sejmu tako predstaviti, da vsak obiskovalec razume njihovo uporabno vrednost in vsakemu posamezniku odkriva niz novih možnosti, ki se odpirajo z njihovo uporabo v inovativnih aplikacijah.

Letos je Robolab predstavil enega izmed petih sodelujočih robotov Centra za sodelujočo robotiko, ki je bil novembra 2018 ustanovljen kot del laboratorija. Namen Centra za sodelujočo robotiko je razvijanje aplikacij za sodelujoče robote, zagotavljanje varnosti tako robota, prijemala kot celotne aplikacije, ker nikakor ni dovolj, da je varen le robot, ampak mora to veljati za aplikacijo kot celoto. V zvezi z varnostjo pri uporabi sodelujočih robotov nudijo tudi svetovanje. Poleg svetovalne dejavnosti je namen centra, da študentom omogoči uporabo najsodobnejših tehnologij, ter sodelovanje z industrijo, za katere razvijajo najrazličnejše aplikacije, svetujejo in prirejajo različne delavnice na to temo. Že sedaj napovedujejo novo delavnico Centra za sodelujočo robotiko, ki bo potekala letos v septembru na temo varnosti in za katero bodo kmalu začeli sprejemati prijave (za več informacij pišite na crc@robo.fe.uni-lj.si).

Na sejmu predstavljena sodelujoča aplikacija je bila robotsko sestavljanje s prepoznavanjem geometrije, detekcijo lege in sile. Gre za prepoznavanje objektov prek kamere, kar pomeni, da so lahko zobniki kjerkoli v vidnem polju kamere, da jih robot prepozna in določi njihov položaj brez prednastavljenih koordinat. Prav tako zazna tudi osi, na katere je treba namestiti zobnike. Zobnike zna namestiti tako, da se njihovi zobje med sabo ujamejo, pravi položaj za ujemanje zob pa robot najde sam s pomočjo spiralnega gibanja in detektorja sile. Prav v aplikaciji, ki je predstavljena na IFAM-u, so za varnost obiskovalcev v delovnem območju robota poskrbeli s svetlobno zaveso. Če se snop žarkov svetlobne zavese prekine, bodisi zaradi naključnega giba ali namenoma, se delovanje robota ustavi in ni nevarnosti, da bi njegovo delovanje koga poškodovalo.

Področje robotike je vroča tema in eno izmed tistih, ki pri mladi generaciji vzbuja zanimanje in v prihodnosti ponuja nova delovna mesta, ki bodo podpora avtomatiziranim tovarnam prihodnosti. Vsa nevarna, zdravju škodljiva, fizično težka, zahtevna in natančna dela bodo opravljali podobni roboti, ki zagotavljajo stalno kvaliteto izdelkov kljub vsem naštetim dejavnikom. Vseeno pa bodo potrebne ekipe vrhunskih strokovnjakov, da bodo njihove prednosti do konca izkoriščene, da bodo v njihovih programskih algoritmih tehnološki postopki, morda v nekaterih primerih kombinacija najnovejših dognanj in tradicionalnega znanja na nekem področju in tako naprej. Za to bodo potrebni sposobni kadri in vsem bo potrebno vsaj neko osnovno znanje o robotiki. Študentje robotike vsako prirejajo dogodek Dnevni industrijske robotike, ki predstavlja enkratno priložnost tako za osnovnošolce, srednješolce kot tudi študente dodiplomskega študija, da se si ogledajo številne zanimive aplikacije ter tako stopijo v stik z robotiko in delom samih študentov. Zaradi trenutnih zdravstvenih razmer pa bodo zdaj že tradicionalni Dnevi industrijske robotike 2020, predvidoma prestavljeni na mesec maj 2020. Vendar vas zaradi nepredvidljive situacije vseeno vabimo k spremljanju strani www.dnevirobotike.si, kjer bomo sproti objavljanli vse novosti glede same izvedbe dogodka.

Robolab pa je tudi partner evropskega projekta TERRINet, mreže 15 najboljših laboratorijev za robotiko v Evropi, ki ponuja študentom, raziskovalcem in tudi podjetnikom brezplačen dostop do več kot 100 različnih robotskih platform. TERRINet je zanimiva priložnost za vse, ki bi za razvoj svoje aplikacije (s področja robotike) potrebovali opremo nedosegljivo v domačem okolju, oziroma bi želeli svojo aplikacijo testirati v drugem okolju, ali na drugi platformi, in hkrati sodelovati z najboljšimi evropskimi strokovnjaki. Za ogled vseh platform vabljeni k obisku spletne strani www.terrinet.eu. Na razpis se lahko prijavite kadarkoli, rezultati selekcijskega postopka pa so znani v roku enega meseca od prijave. Druga zanimiva priložnost, ki jo ponuja Fakulteta za elektrotehniko v okviru Laboratorija za robotiko študentom, raziskovalcem in tudi podjetnikom in ki bi jo radi predstavili širši javnosti, je projekt TERRINet. Omogoča brezplačen dostop do petnajstih najboljših laboratorijev v Evropi in sicer na tak način, da lahko uporabi tudi možnosti, ki jih ponujajo drugi laboratoriji, če neke opreme njegov laboratorij nima. Če bi svojo aplikacijo (s področja robotike) rad preizkusil v kakšnem drugem okolju, na kakšni drugi platformi, lahko gre na spletno stran TERRINet.eu in si ogleda, katere platforme ponujajo partnerji FE. S svojim projektom se nato prijavi na razpis in če je izbran, mu FE krije potovanje, namestitev in uporabo robota v višini do 1500 EUR. Prijave sprejemajo kadarkoli, selekcijski postopki pa potekajo na vsaka dva do tri mesece.

MB-NAKLO – vir rešitev za 2020!

MB-NAKLO to leto ponosno praznuje 30 let obstoja. Delovanje podjetja so skozi vsa ta leta zaznamovali visoka kvaliteta produktov, bogato tehnično znanje, zanesljivost storitev ter pripravljenost na partnerski dialog. Različnim industrijam nudijo rešitve na področju orodij, strojev in avtomatizacije.
Razvijanje in ohranjanje osebnih stikov s partnerji vidijo kot zelo pomemben dejavnik pri doseganju skupnih ciljev in uspehov, zato so se tudi to letos udeležili sejma IFAM. Zelo pomembna jim je možnost, da se z obiskovalci v sproščenem okolju pogovorijo ter jim prikažejo novosti s področja komponent za avtomatizacijo procesov. Letos so si na njihovem razstavnem prostoru obiskovalci prvič ogledali tri novosti.

DEPRAG E-SFM – električna podajna vijačna enota

DEPRAG je specialist na področju tehnologije vijačenja. Nova funkcijska enota za vijačenje z elektronskim krmiljenjem (E-SFM) je optimalno zasnovana za prilagodljivo izvajanje zapletenih nalog vijačenja in različne zahteve pri sestavljanju. Na voljo imajo različne izvedbe, s katerimi so izvedljivi procesi vijačenja za še tako zahtevne aplikacije.

Manipulator 3arm® – naprava za varno manipulacijo bremen do 50 kg

Ergonomske roke 3arm® M5 so najmočnejše in najbolj zanesljive ročno upravljane roke na trgu za manipulacijo z bremeni do 50 kg. Možna je uporaba čeljusti, vakuuma, magneta ali po meri. M5 predstavlja pravo rešitev pri zagotavljanju varnosti zaposlenih pri delu ter pri doseganju visoke produktivnosti. Na sejmu so jo imeli obiskovalci možnost tudi sami upravljati.

Kolaborativna vakuumska penasta prijemala SCHMALZ FXCB

SCHMALZ je specialist za vakuumsko tehniko. FXCB predstavlja prijemalni sistem z nizko maso in vgrajenim pnevmatskim generatorjem podtlaka za manipulacijo obdelovancev na področju interne logistike. Je odlična rešitev za stacionarno manipulacijo s kolaborativnim robotom, uporablja pa se tudi za paletizacijo in depaletizacijo kartonskih škatel.

Za več informacij in tehnično svetovanje so vam v podjetju MB-NAKLO vedno razpolago.

Dewesoft
Med razstavljavci smo letos že drugo leto zapored srečali podjetje Dewesoft iz Trbovelj, ki je gotovo eno izmed vidno izstopajočih podjetij v Sloveniji, kateremu je največja dodana vrednost investicija v kadre. Čisto razumljivo je, da želi tudi Slovenija, tako kot vsaka država, imeti čim več takih podjetij, po eni strani zato, da vrhunski strokovnjaki in znanje ostanejo doma, po drugi strani pa se odpirajo nova delovna mesta za raziskave, razvoj in seveda tudi za masovno proizvodnjo visokotehnoloških izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Zanimalo me je, kakšne vidnejše spremembe so se v enem letu zgodile v podjetju, katera področja na novo osvajajo…

»Novost je morda to, da smo v minulem letu krepko zakorakali na področje meritev, zajemanja in shranjevanja meritev ter aplikacij v realnem času, kar je vse združeno v merilni opremi IOLITE, ki ga na sejmu predstavljamo letos. Ta nam odpira celo vrsto novih možnosti v primerjavi s tem, kar smo lahko ponudili s klasično merilno opremo in to je za nas res eno novo veliko področje, ki ga osvajamo. Drugače pa smo zelo aktivni na področju aeronavtike in vesoljske industrije, pa naj bo to v sodelovanju z NASO ali z evropsko vesoljsko industrijo, kjer smo partnerji pri testiranju motorjev in izstrelitvenih ploščadi. Logično je, da gre za velike in zelo odmevne projekte na svetovni ravni, na katere smo zelo ponosni. Za komunikacijo med napravami se uporablja predvsem USB protokol, naprave so lahko med sabo povezane in sinhronizirane, z njimi pa lahko merimo vse, kar je mogoče izmeriti na področju industrijskih meritev, vse električne in mehanske veličine, hrup, vibracije, temperature, tako, da je zajeto zelo široko področje meritev. Aplikacijsko smo razdeljeni na področje avtomobilske industrije, področje letalske in vesoljske industrije, področje energetike, gradbeništva, splošnih meritev z aplikacijami v realnem času in monitoring sistemi. Naša oprema se večinoma uporablja v fazi razvoja in testiranj novih izdelkov, zato so naše stranke tista podjetja, ki sama raziskujejo in razvijajo svoje izdelke. Brez dvoma je velik del našega znanja v naši lastni programski opremi, ki jo razvijamo in dopolnjujemo že dvajset let in vsebuje že nekaj milijonov vrstic programske kode. Ne gre za nek ozko usmerjen produkt, ampak za vsesplošno uporabno in prilagodljivo programsko opremo, ki jo na primer v avtomobilski industriji lahko pri sodobnih hibridnih vozilih uporabimo za testiranju motorja z notranjim izgorevanjem in elektromotorja,« je zaključil g. Bernard Jerman, predstavnik podjetja Dewesoft.

Nekatere komponente programske opreme imajo tudi zaščitene z mednarodnimi patenti, vsekakor pa veliko več kot v pravno zaščito svoje intelektualne lastnine vlagajo v to, da so dejansko vedno pred konkurenco.

Beckhoff

TwinCat Vision je bil že nekaj časa napovedan in bo pri Beckhoffu prva novost, ki se bo sicer najprej pojavila na nemškem trgu, konec leta pa bo na voljo tudi ostalemu svetu. Gre za združitev računalniškega vida in programirljivega logičnega krmilnika PLK za uporabo v aplikacijah v zvezi z avtomatizacijo. S tem bodo običajne aplikacije krmiljenja dobile že vgrajeno možnost uporabe procesiranja slike za zagotavljanje kakovosti izdelkov in meritve, na primer razdalj, premerov lukenj, radiev, pri prepoznavanju različnih identifikacijskih oznak, na primer Bar kode, QR kode ali Data Matrix kode. Poleg tega pri zaznavanju posameznih izdelkov lahko prepoznajo različne vzorce, njihov položaj v prostoru ali njihovo barvo. Glavna prednost tega Vision sistema je ta, da deluje na istem Run-time sistemu kot PLK za krmiljenje, zato ni med njima praktično nobene zakasnitve, kar pomeni zelo hitro odzivnost, saj lahko PLK takoj reagira na podatke, ki prihajajo s kamere. Zdaj so dobavljivi tudi vsi merilni moduli, celotna družina 24-bitnih, vse od modula, ki vzorči s 1000 vzorci na sekundo, pa vse do tistih, ki vzorčijo s 50.000 vzorci na sekundo, konec leta pa pride na trg tudi modul z analognim multiplekserjem. Dobavljiva je tudi celotna Beckhoffova družina Ex modulov za eksplozijska okolja, vsi I/O moduli, Ex paneli in Ex računalniki za cono 2.

Najboljša predstava sejma IFAM so bile zame prav Beckhoffove gibljive ploščadi, imenovane XPlanar mover, ki se nad krmilno površino gibljejo brez dotika, brezšumno, brez obrabe in brez napajanja. Nosijo lahko bremena do 6 kilogramov in se lahko premikajo v šestih oseh. Na trgu bodo do polovice tega leta. Vtis na demo ploščadi, ki so jo imeli na ogled na letošnjem sejmu IFAM je podoben, kot v najbolj drznih znanstvenofantastičnih filmih! Dejanske možnosti in zmogljivost teh majhnih, lebdečih ploščadi pa presegajo sposobnost adaptacije naše domišljije, ker je tehnološki preskok v njihovem delovanju preprosto prevelik, da bi ga naši možgani sploh lahko tako hitro vtkali vanjo. Kakšne spremembe bo vse to prineslo v prihodnosti, kakšen bo vpliv te revolucionarne novosti na masovno proizvodnjo in ostale tehnologije, bo pokazal čas, vsekakor pa bo zaznamovalo začetek obdobja, ko bo vsako gibanje le še lebdenje in drsenje v zraku, brez hrupa, brez mazanja, brez obrabe. Hitrost premikanja teh ploščadi doseže 4 m/s (brez bremena), pospešek pa do 20 m/s2.

Miel

Miel v Sloveniji zastopa produkte enega največjih proizvajalcev opreme za avtomatizacijo, Omron in iz njihove bogate ponudbe vrhunskih izdelkov kar težko izpostavimo enega samega. Je pa pri Omronu seveda ista vroča tema, kot pri ostalih največjih svetovnih ponudnikih podobnih izdelkov, namreč umetna inteligenca, njene prednosti v industrijskih in tehnoloških procesih, možnosti uporabe in njena integracija tudi v najmanjše senzorje in posamezne končne točke, ki so žično ali brezžično povezane v neko omrežje, nek povezan sistem, ki samostojno deluje in si izmenjuje vse potrebne informacije za pravilno delovanje vsega, kar v ta sistem spada. Z razvojem vsega, kar sestavlja običajne klasične krmilne sisteme in vključevanjem umetne inteligence v vse posamezne končne točke takih sistemov, seveda tudi v programirljivi krmilnik, ki ga ima Omron v svoji ponudbi, so se močno povečale zmogljivosti, oziroma obseg tega, kar lahko nek krmilnik ponudi, vse pa prispeva bistveno boljše rezultate v smislu, produktivnosti, kvalitete in optimizacije v proizvodnji. Skozi avtomatski sistem učenja umetne inteligence dobimo tudi knjižnice nekih dodatnih funkcionalnosti za tri osnovna področja proizvodnje. Prvo je ogromna baza podatkov za namene preventivnega in prediktivnega vzdrževanja, druga prednost je optimizacija proizvodnih procesov na osnovi tako dobljenih podatkov, tretja stvar pa je povečanje kvalitete pri izdelavi nekih produktov. Tu je treba izpostaviti predvsem sisteme strojnega vida, ki sodelujejo v procesu kot neka končna kontrola izdelkov in kjer so prednosti, ki jih prinaša umetna inteligenca, najbolj opazne in očitne. Med Omronovimi krmilniki, zdaj imenovanimi krmilniki strojev (machine controller) z vgrajeno umetno inteligenco je prav, da omenimo najzmogljivejšega, ki nosi oznako NX7 in ki združuje krmilnik pogonskih osi, umetni vid in industrijski krmilnik, vse povezano z vgrajeno umetno inteligenco in dosegljivo prek integrirane platforme za avtomatizacijo Sysmac, ki je namenjena zagotavljanju popolnega nadzora in upravljanja z napravo za avtomatizacijo. Znotraj te platforme je seriji krmilnikov strojev na voljo možnost sinhronega upravljanja vseh naprav nekega stroja in niz naprednejših funkcij, kot so gibanje s pogoni, robotika in povezljivost z bazo podatkov. Ta multidisciplinarni koncept omogoča poenostavitev arhitekture rešitev, zmanjšanje potreb po programiranju in optimizacijo produktivnosti.

ADD Pros

ADD Pros je podjetje, ki je nastalo po odločitvi matičnega podjetja National Instruments, da v Sloveniji zapre svoje predstavništvo. Znanje in izkušnje, ki so si jih pridobili v petnajstih letih kot eno izmed predstavništev globalnega velikana National Instruments ohranjajo in še nadgrajujejo z zanimivimi produkti ostalih proizvajalcev in jih lahko skupaj ponudijo kot sisteme najboljših rešitev najboljših svetovnih proizvajalcev podobne opreme. To prištevajo med svoje prednosti, saj v svoji ponudbi niso omejeni na določenega proizvajalca, platforme NI pa poznajo do potankosti, zato jim kombinacija različnih sistemov in njihova integracija v preverjeno NI platformo ne predstavlja nikakršne ovire. Postali so, kot sami pravijo, »One stop shop«, z možnostjo iskanja in ponujanja tudi komplementarnih rešitev in celovitih rešitev tudi s komponentami, ki jih NI v svoji ponudbi nima. Še vedno so zastopniki za vse produkte podjetja NI, še vedno imajo izobraževanja, svetovanje in prodajo, poleg tega imajo enake cene izdelkov, kot doslej in tu se s spremembo poslovnega modela matičnega podjetja NI ni nič spremenilo. Spremenjena je le zunanja podoba skupaj z imenom podjetja, ki se sedaj imenuje ADD Pros d.o.o. in nastopa med drugim tudi v vlogi distributerja produktov podjetja National Instruments za Slovenijo. Skupaj s partnerji, s katerimi že leta sodelujejo, in s katerimi partnerske odnose razvijajo še iz časov, ko so bili še pod okriljem matičnega podjetja National Instruments, torej petnajst let, so združeni v neke vrste »virtualni konzorcij«, pripravljeni pa so tudi prevzeti praktično izvedbo posamezne rešitve za njihove stranke, če je to potrebno.

Na sejmu IFAM so predstavili akustično kamero, mednarodno nagrajeno (I-NOVO 2017) inovacijo enega od svojih partnerjev, Niksis meritve in avtomatizacija d.o.o. Gre za način za točno določanje točke izvora nekega zvoka kjerkoli, v prostoru, v napravah, zgradbah, skratka kjerkoli. Če na primer razvijamo neko orodje, na primer ročni vrtalni stroj in presegamo neke določene vrednosti hrupa, ki ga sme tak stroj povzročati, lahko s takšno akustično kamero točno določimo mesto izvora hrupa in ga odpravimo že v fazi razvoja izdelka, ko lahko še vplivamo na spremembe in se takim pojavom lahko izognemo z minimalnimi stroški. Obstajajo različne oblike ta kamere, imenovane po tem, kakšne vrste hrupa je z njimi mogoče izmeriti, koliko mikrofonov celotno polje te akustične »kamere« vsebuje in v kakšnem vzorcu so v prostoru razporejeni (glej katalog Noise Inspector).

Keyence

Podjetje Keyence je letos na sejmu IFAM predstavilo nov model digitalnega mikroskopa serije VHX7000. Gre za mikroskop, s katerim lahko natančno opazujemo vsako podrobnost nekega predmeta, sliko zajamemo in izmerimo vse potrebne parametre, ki so nam pri tem izdelku pomembni. Izboljšava pri tem novem modelu mikroskopa je prikaz na večjem ekranu s 4K ločljivostjo, novo kamero in ustrezno optiko, ki omogočata takšno ločljivost posnetkov, izboljšave so tudi v zvezi s pripadajočo programsko opremo, dodane so nove funkcije, predvsem pa so pomembna novost telecentrične leče optike mikroskopa, ki omogočajo večjo natančnost in ponovljivost meritev v 2D in tudi 3D načinu. 3D način deluje tako, da ima mikroskop motorizirano Z os, po kateri se premika z majhnimi koraki in zajema posamezne slike, s pomočjo programske opreme pa potem izbere sliko z najostrejšimi točkami, kar pomeni, da je neka točka opazovanja takrat v fokusu. Ker je oddaljenost od vsake najostrejše točke opazovanega območja znana, lahko na podlagi tega izračuna natančno določimo, na kateri višini je ta točka in tako dobimo pravzaprav 3D »zemljevid« vse opazovane površine. Kako natančne so lahko te meritve, nam lahko pove podatek, da je najmanjši premik po Z osi 0,1 µm (mikrometra), ločljivost (premer) ene prikazane točke pri največji povečavi pa 250 nm (nanometra).

Druga zanimivost, ki so jo predstavili na sejmu, je digitalni mikroskop s funkcijo profilnega projektorja, ki je zelo uporaben v industriji za zagotavljanje kvalitete polizdelkov v serijski proizvodnji največkrat za redno vzorčenje teh izdelkov v procesu njihove izdelave in vseh vmesnih fazah. S pomočjo programske opreme omogoča uvoz CAD modela izdelka, ki seveda vsebuje vse dimenzije in dovoljene tolerance na tem izdelku, na ploščo položimo izdelek in sprožimo meritev. Orientacija opazovanega izdelka ni pomembna, ker za določanje položaja in izhodišča meritev poskrbi pripadajoča programska oprema. Izvedejo se vse potrebne meritve, izračunajo vsa odstopanja od predpisanih tolerančnih območij, izvemo, ali je izdelek ustrezen ali ne in katera dimenzija je kritična ali blizu roba tolerančnega območja. Program izvede tudi vso statistično obdelavo za ta izdelek, ki se arhivira v bazi za ta izdelek in lahko veliko pove o stopnji iztrošenosti orodij, vnaprej je mogoče predvidevati in planirati njihovo obnovo in vpliv posameznih sprememb na kvaliteto izdelkov in obrabo orodij. Najboljše pri tej napravi pa je to, da lahko naenkrat, z enim proženjem meritve izmerimo do sto (!) enakih izdelkov in dobimo podatke za vse hkrati. Le število izdelkov moramo pred tem še sporočiti napravi, da ve, koliko naj jih na plošči poišče in izmeri! No, to pa je nekaj posebnega, pest izdelkov stresemo na ploščo, poravnamo, da se ne prekrivajo, preštejemo in sprožimo meritev na podlagi njihovega CAD modela, počakamo par sekund in že imamo na voljo vse meritve na vseh izdelkih in njihovo ustreznost, neustrezne izdelke pa tudi označi, da vemo, kateri so, če jih merimo več hkrati. Po mojem mnenju je tak mikroskop-profilni projektor s pripadajočo programsko opremo nujna oprema vsakega laboratorija, ki se ukvarja z zagotavljanjem kakovosti v industriji. Če pa gre za proizvodnjo velikih serij, je upravičenost investicije v takšno merilno opremo kot na dlani, saj je hkrati tudi neke vrste naložba v kakovost izdelkov ter izboljšavo in optimizacijo proizvodnih in tehnoloških procesov.

IC elektronika

Podjetje IC elektronika d.o.o. je največji neodvisni distributer elektronskih komponent v Sloveniji. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1989, torej je za njimi že 30 let prisotnosti na slovenskem trgu in najbrž pri nas ni elektronika, ki tega podjetja ne bi poznal. Sedež podjetja je že od vsega začetka v Ljubljani, imajo pa tudi svojo hčerinsko podjetje v Zagrebu. Poleg našega podjetja (AX elektronika) se neposredno dotikajo prav področja elektronike (Intronika) in jih prav zato lahko prištevamo med tista podjetja, ki lahko znatno prispevajo k temu, da bo »Intronika« dejansko postala dogajanje znotraj sejma IFAM, s svojimi razstavljavci, predstavitvami, novostmi, trendi in vsem, kar je povezano z elektroniko tega trenutka v svetu. Obiskovalci sejma bi tako dobili pravi vtis o tem, kaj predstavlja elektronika v življenju današnjega človeka, v katera področja se elektronika vrašča, katera področja brez nje preprosto ne morajo obstajati, kakšne so možnosti za prihodnost in kje v elektroniki se lahko človek najde, tudi če ni elektronik. Prisotnost takšnih podjetij na sejmu IFAM je gotovo dobra podlaga, da se sekcija »Intronika« razvije v dejansko ogledalo stanja na tem področju, ki bo obiskovalcu nudilo svežo sliko o tem in mu morda razkrilo možnosti izobraževanja in zaposlitve v tej smeri glede na svoje želje, sposobnosti in zmožnosti, ter se nekako najti znotraj tega sveta, morda tudi brez spajkalnika v roki, saj večina možnosti delovanja posameznika na področju elektronike resnično ni niti pogojena niti omejena s to spretnostjo!

Sigmatek GmbH

Podjetje Sigmatek je predstavilo edinstven primerek brezžičnega upravljanja s stroji, panel za upravljanje skupaj s funkcijo zasilnega izklopa, česar doslej ni ponudilo še nobeno drugo podjetje. To pomeni, da je uporaba tega vmesnika popolnoma varna tudi v najzahtevnejših robotskih aplikacijah, saj je zagotovljena varnost tudi v skrajni sili, s pritiskom na tipko STOP, čisto enako in zanesljivo, kot bi bili z napravo žično povezani. To je gotovo velik napredek za področje avtomatizacije, predvsem robotike, saj daje vzdrževalcem in operaterjem na proizvodnih linijah nove možnosti pri njihovem posredovanju znotraj obratovalnega prostora manipulatorjev v primeru zastojev, okvar ali menjav orodij. Omogoča torej možnost prilagodljivega delovanje neposredno na mestu, kjer se to dogaja in so v tem trenutku celo v svetovnem merilu najboljša izbira, kadar se zahteva mobilnost v zvezi z vizualizacijo, delovanjem in nadzorom robotov, najrazličnejših strojev in opreme. So kompaktni, lahki in opremljeni z varnostnimi komponentami. Mobilni HMI vmesniki so na voljo z 8,4 ali 10,4-palčnim barvnim zaslonom na dotik. Vgrajeni HMI-Link, ki skrbi za varno in zanesljivo komunikacijo, omogoča prenos podatkov do razdalje 100 metrov brez izgub.

Druga pomembna inovacija, ki so jo predstavili na sejmu, je možnost leteče menjave posameznih enot neke proizvodne linije, vključno z izklopom funkcije zasilnega izklopa med menjavo. Takšen pristop omogoča hitro menjavo izdelkov na istih proizvodnih linijah ali enakih izdelkov z različnimi karakteristikami in/ali vsebino. Če na liniji na primer delamo pizze z različnimi dodatki, bi bila lahko ena enota za ribanje in razporejanje sira po njej. Za eno vrsto pizze bi lahko bil sir prva sestavina, za neko drugo zadnja, ki jo dodamo na pripravljeno testo. Enota za ribanje in razporejanje sira bi zato morala biti mobilna, enkrat kot prva faza z dodatki, drugič kot zadnja faza. Ker ima kot samostojna enota tudi svoje varnostne funkcije in elemente, bodisi zaradi preprečevanja strojeloma, bodisi take, ki so namenjene varnosti operaterjev in vzdrževalcev strojev, morajo biti ob priključitvi v sistem krmiljenja celotne linije njihove varnostne funkcije v celoti pod nadzorom centralnega krmilnega sistema celotne proizvodne linije. Posledično pa bi seveda odklop takšne enote povzročilo varnostno funkcijo centralnega krmilnega sistema, česar si največkrat ne moremo privoščiti. Na sejmu IFAM predstavljena rešitev »leteče« menjave posameznih enot omogoča, da z gumbom na enoti izklopimo njene varnostne funkcije, centralni krmilnik linije potem varnostno funkcijo te enote ne povezuje več v varnostno funkcijo celotne linije in enoto lahko odklopimo brez posledic in jo prestavimo kamorkoli v liniji, ali nadomestimo s kakšno drugo. Ob priključitvi na novem »delovnem mestu« te enote in ponovnem pritisku na gumb sporočimo centralnemu krmilnemu sistemu linije, naj enoto prepozna in odslej vključi tudi njene varnostne funkcije v svoj, centralni sistem varnostnih funkcij za celotno linijo. Zame je to res odlična in predvsem uporabna zamisel, s katero lahko znatno skrajšamo čas menjav orodij ali posameznih enot neke linije, zagotovimo kontinuirano proizvodnjo izdelkov brez zastojev in končno, če imamo enako enoto vedno pripravljeno za primer okvare, je lahko zamenjava opravljena v manj kot eni minuti. Skratka, še ena inovacija za prihodnost, ki je nismo smeli spregledati!

TipTeh

Tudi pri podjetju TipTeh lahko vsako leto spoznamo vsaj eno stvar, ki je tudi v svetovnem merilu novost in po tem lahko sklepamo, da imajo vrhunsko ponudbo izdelkov z vgrajenimi najsodobnejšimi tehnologijami, ki se včasih dotikajo prihodnosti. Kako hitro mine eno leto in kakšen je napredek na posameznih področjih avtomatizacije, od krmiljenja, senzorike in signalizacije do motorskih pogonov, napajanja in komunikacije, lahko vidimo, če vsako leto obiščemo TipTeh na njihovem razstavnem prostoru in jih o tem povprašamo!

Ponujajo varnostne elemente za varovanje ljudi, robotov ter zaščito delovnih območij, do katerih je pristop zaradi varnosti prepovedan ali dovoljen le pod posebnimi pogoji. Poleg laserskih skenerjev, ki prepovedano območje nadzirajo dvodimenzionalno, v eni ravnini, so letos predstavili tudi radarske varnostne skenerje, ki nadzirajo območje v treh dimenzijah, torej prostorsko. Še ena prednost radarskega senzorja je ta, da ne zaznava drobnih delcev, kot so žaganje ali opilki, zato ti seveda ne motijo njegovega zanesljivega delovanja v takih okoljih. Vemo, da laser je občutljiv na vse to in zato pri TipTehu za takšna okolja lahko ponudijo najboljšo rešitev! Letošnja novost v družini Air Skin blazinic so blazinice, ki jih lahko namestimo kamorkoli na katerikoli stroj, dele stroja ali na mesta, kjer želimo zaradi varnosti preprečiti dotik oziroma dostop oseb v območja, ki bi bila lahko nevarna. Lani smo kot prvo Air Skin rešitev videli v te blazinice »oblečenega« običajnega robota, ki je s to varnostno zaščito postal sodelujoči robot.

Imajo tudi nova zastopstva, med drugim tudi za pogonske sisteme s koračnimi motorji proizvajalca R.T.A. Motion Control System, ki je eden vodilnih proizvajalcev krmilnikov za koračne motorje in pogonov s koračnimi motorji v Evropi. Gre za široko ponudbo krmilnikov, od čisto preprostih do takih s povratno zanko prek enkoderjev in programirljivih krmilnikov, ki jim lahko krivuljo gibanja natančno določimo in takih, ki jih lahko povežemo prek EtherCat vodila. Taki pogoni so praktično enaki servo motorjem, zato so za mnoge aplikacije lahko boljša in cenejša rešitev.

Tehnologija prihodnosti pri TipTehu pa so gotovo očala za obogateno resničnost, ki predstavljajo sodobno tehnologijo in bodo postale del digitalne podpore vsemu, kar nas čaka v prihodnosti. Omejitev je vsak dan manj in vse več je področij, kjer je obogatena resničnost mogoča že danes, ne le za zabavo in vpogled v to, kaj lahko v prihodnosti pričakujemo, ampak čisto praktično, na podlagi vsega, kar je na našem računalniku v digitalni obliki, uporabiti kot informacijo, ki nam bo v nekem trenutku v pomoč.

Že danes so očala uporabna za oddaljeno podporo, saj so pravzaprav računalnik s prostoročnim upravljanjem, predvsem pri aktivnostih, kjer potrebujemo obe roki prosti in hkrati potrebujemo prikaz nekih informacij. Za primer vzemimo odpravljanje neke okvare na stroju s pomočjo oddaljene podpore. Serviser se lahko prek teh očal, ki imajo vgrajeno kamero, poveže s tehnikom na stroju, ki naj bi napako odpravil, na svojem zaslonu pa ves čas vidi živo sliko naprave, kot jo vidi tehnik pri stroju. Prek te povezave mu lahko pomaga tako, da mu označi na primer mesta, kjer je priključen nek senzor, katerega delovanje bi bilo treba preveriti in zaradi česar se je delovanje stroja ali naprave ustavilo. Lahko mu pošlje vpogled v shemo, pot, kjer je iskana povezava, PDF dokumentacijo o senzorju in tako naprej. S pomočjo takega vodenja je napaka odpravljena veliko hitreje, kot bi bila sicer, saj tehniku ni potrebno poznati delovanja naprave do vsake najmanjše podrobnosti, ampak mora znati le slediti navodilom in razumeti, kaj serviser od njega želi. Servisiranje naprav se bo v prihodnosti skoraj gotovo odvijalo v tej smeri, saj je poznavanje vseh podrobnosti celotnega sistema vsake naprave popolnoma nemogoče. Gre za delujoč povezan sistem podsistemov, ki so že sami zase zapleteni in težko razumljivi.

Druga zelo uporabna možnost uporabe teh očal je učenje delavcev v proizvodnji, kako izvajati neke operacije na izdelkih. Doslej so bili ti postopki napisani na tehnoloških listih kot praktična navodila na tabli poleg delovnega mesta, počasi so liste zamenjali zasloni, povezani z računalniki, naslednja stopnja pa so očala za obogateno resničnost, s katerimi imamo pravilen postopek vedno pred očmi in lahko kadarkoli dostopamo do katerekoli operacije.

Obogateno resničnost v 3D obliki lahko opišemo kot realno sliko predmetov, ki so jim dodani pomembni podatki, na primer velikost, premer predmeta, temperatura, ime osebe, status nekega artikla v skladišču, skratka, katerakoli informacija v zvezi s tem predmetom. Digitalna prihodnost bo temu prikazu gotovo naklonjena, saj ne bo več izdelka, o katerem ne bi bilo na voljo prav vsi podatki. Od osnovnega materiala izdelka, pa do imena delavca, ki je na embalažo nalepil etiketo, na primer s QR kodo izdelka, ki se v njej nahaja. Stvari in živa bitja, vsi bomo imeli svojo podatkovno zgodovino, brez izjeme!

Fanuc

Ob obisku razstavnega prostora proizvajalca industrijskih robotov Fanuc je marsikdo spoštljivo zadržan, saj je na ogromnem prostoru vedno razporejeno veliko število robotov, najbrž več, kot jih trenutno premore povprečno, malo večje proizvodno podjetje v Sloveniji. Pravo malo robotsko naselje, bi lahko rekli in marsikdo najbrž dobi občutek, da so začeli tisti klasični roboti iz fantastičnih zgodb, stroji, korak za korakom osvajati svet in počasi izrivati človeka iz delovnih procesov. Roboti zato pri mnogih nehote vzbujajo strah in negotovost za prihodnost. Vendar bi želel vsaj nekaj teh pomislekov omiliti s predstavitvijo aplikacije za varjenje lopatic turbine, ki je ena izmed težjih nalog, če bi želeli tako zahtevno delo dovolj natančno izvesti »ročno«, kljub temu, da bi pri tem sodelovala izkušena ekipa izvajalcev in strokovnjakov.

Podjetje VIRS d.o.o. je kot Fanuc-ov integrator na področju varjenja na sejmu IFAM predstavil primer aplikacijo varjenja lopatic turbine, ki ga v celoti izvaja robot. Delovanje in vse podrobnosti v zvezi s to predstavitveno sejemsko aplikacijo mi je predstavil njihov strokovnjak za varilno tehniko.

Glavne prednosti varjenja z robotom so brez dvoma zanesljivost, ponovljivost in z njima povezan visok nivo zagotovljene kvalitete. Učinkovitost robotskega dela je še ena pomembna prednost, ki je ne smemo zanemariti, saj postane dober strokovnjak-varilec na najzahtevnejših delih lahko le nekdo, ki ima dolgoletne izkušnje na različnih zahtevnih delih in z različnimi tehnikami varjenja, takih pa na trgu dela ni na pretek! Če takšna dela opravlja robot, je vsaka operacija, vsak gib vnaprej določen in popolnoma ponovljiv, iz česar izhaja tudi ponovljiva kvaliteta zvarov in postopke, ki zagotavljajo izdelke z zagotovljenimi karakteristikami. Pri robotskem varjenju lopatic gre za sinhrono gibanje izdelka in varilnega aparata, ki ga upravlja robot s svojo roko. Vsak nagib varilnega aparata glede na položaj zvara na lopatici (varjenje po krivulji) je izračunan, vnaprej predviden in ključen za kvaliteto izdelka, zato so ti izračuni rezultat timskega dela inženirjev z več področij, ki se jih tehnologija varjenja materialov dotika. V robotsko delo je tako v obliki programske kode shranjeno zgoščeno znanje vrhunskih strokovnjakov, tudi doktorjev znanosti, ki ga običajna podjetja v tako raznolikem obsegu največkrat nimajo. Tu lahko za zelo zahtevne aplikacije robotskega varjenja vsaki svoji stranki pomaga ekipa iz podjetja VIRS, ki so specialisti za varjenje in rezanje, poleg tega pa so sposobni to dvoje prenesti v zanesljivo in ponovljivo varjenje s pomočjo FANUC robotov.

Naslednja prednost, ki jo prinaša uporaba robotov, je možnost, da lahko okrog robota namestimo večje število različnih varilnih mest za popolnoma različne izdelke, vse pa lahko vari en sam robot. Ko nek izdelek namestimo na podstavek za varjenje, s skenerjem preberemo, za kateri izdelek gre in pritisnemo tipko »Start«. Robot bo zavaril ta izdelek na tem položaju po vnaprej določenem zaporedju in s parametri, ki so bili določeni s strani varilnih tehnologov. Med varjenjem tega izdelka lahko nek drug delavec prinese na tretje varilno mesto spet nek tretji izdelek, s skeniranjem kode izdelka izbere program za ta izdelek in tako pripravi robota za varjenje tretjega izdelka na tretjem varilnem mestu. Potem pritisne tipko »Start« in robot začne z varjenjem. To pomeni, da je mogoče z enim robotom opravljati popolnoma različna dela, jih kadarkoli spremeniti, izbirati zaporedje ali prednost izvajanja za posamezne izdelke in tako naprej. Tak robot lahko »služi« večjemu številu delavcev, ki po varjenju na izdelku izvajajo še tista dela, ki varjenju sledijo. Robot, v našem primeru varilni robot, jim je kot izvajalec storitve varjenja, le povedati mu je treba, katerega od izdelkov je potrebno variti, vse ostalo ima »že v glavi« oziroma v knjižnici izdelkov, ki jih že zna zavariti! In še več! Robot ima lahko v svoji programski knjižnici na stotine, tisoče izdelkov, morda nekatere izdela le v nekaj kosih letno in če je ravno danes takšen dan… Kako bi se celo najbolj izkušen varilec spomnil, kaj je pomembno pri varjenju takega kosa, izdelka, če je zadnjega zavaril pred enim letom, pred tem pa morda le še enega in to pred več leti! Če gre za izdelek, ki ima pred fazo varjenja za sabo že celo vrsto dragih in zahtevnih obdelav, je njegova cena že v tej fazi visoka, zato lahko vsako eksperimentiranje, nestrokovnost ali negotovost pri varjenju povzročijo nepopravljivo škodo v obliki zavrženega izdelka in ponovno izdelavo nadomestnega z vsemi stroški izdelave in obdelave do faze varjenja. V tem vidim prednost robotskega varjenja, optimizacijo stroškov izdelave, znanje, shranjeno v digitalni obliki krivulj premikanja robotske roke v prostoru in ponovljivost, kljub majhnim serijam in dolgimi obdobji med posamezni naročili takih izdelkov.

Hiwin
Letos so se pri proizvajalcu Hiwin predstavili z novo serijo linearnih vodil vseh velikosti, ki zagotavljajo linearno gibanje s ponovnim kroženjem valjčkov med profilirano tirnico in nosilnim blokom. Koeficient trenja na linearnih vodilih znaša le 1/50 v primerjavi s tradicionalnimi načini linearnega pomika in so sposobni sprejemati obremenitve v vseh smereh. S temi funkcijami lahko linearno vodilo doseže visoko natančnost premikanja. Hiwin ponuja več vrst linearnih vodil, od katerih ima vsaka različne možnosti glede velikosti, zmogljivosti glede obremenitve, natančnosti in ostalih lastnosti.

Zelo zanimiv za strojegradnjo je tudi Hiwinov sistem linearne merilne letve, ki je pravzaprav linearno vodilo z magnetnim dajalnikom položaja. Ta rešitev ponuja visoko togost vodila, hkrati pa daje magnetnemu dajalniku visoko natančnost. Dajalnik je brezkontaktni merilni senzor, magnetni trak pa je vgrajen v letev, s čimer so se pri Hiwinu izognili morebitnim poškodbam, ki bi lahko nastale zaradi zunanjih mehanskih dejavnikov, na primer kovinskih ostružkov pri vseh vrstah obdelave kovin. Te lastnosti Hiwinovi merilni letvi zagotavljajo daljšo življenjsko dobo.

AX elektronika
Na IFAMU smo prisotni vsako leto, smo medijski sponzor sejma in izdajamo reviji Svet elektronike in Svet mehatronike, ki s svojo vsebino segata prav vsa področja, ki jih sejem pokriva, v avtomatizacijo, robotiko, elektroniko in ICT za digitalizacijo. Z ozkega področja elektronike izdajamo edino slovensko revijo Svet elektronike z novostmi, tehnološkimi prelomnicami, projekti, programiranjem na vseh nivojih in samogradnjami. Elektroniko želimo približati vsem, ki jo želijo spoznati, ki jim je opis ali navodilo v veliko pomoč le, če sta v slovenskem jeziku. Marsikomu so prav članki v naši reviji pomagali pri izbiri svojega poklicnega ali študijskega izobraževanja, zato smo mnenja, da moramo na tem vztrajati. Naši reviji sta zato namenjeni ne samo strokovnjakom ampak tudi vsem tistim, ki želijo le spoznati svet, v katerega bodo vstopili, če se usmerijo v tehnično področje. Gre za sinergijo vsega, kar predstavlja sejem IFAM, sicer so posamezna področja res ločena med sabo, vendar je zelo dobro poznavanje vseh ključnega pomena za uspešno delo, ustvarjanje razvoj ali raziskovanje. Skrbimo za to, da bralce seznanjamo z novimi prihajajočimi materiali, tehnologijami, izdelki in trendi svetovnega razvoja v vseh smereh.

Poleg obeh revij smo tudi založnik strokovne literature s področja elektronike in programiranja, ki so prav tako redkost pri nas in marsikomu prvi stik s področji, ki so osnova današnjemu načinu življenja, proizvodnje, zabave in tudi ljubiteljskih dejavnosti posameznikov. Verjamemo, da mnogim odpiramo vrata v svet, v katerega si sicer morda ne bi upali vstopiti in upamo, da s tem na svoj način prispevamo k temu, da se bodoči strokovnjaki, ki so nagnjeni bolj k tehničnim smerem študija, lažje odločijo, po kakšni poti želijo doseči svojo izobrazbo.

Posebno pozornost v našem podjetju namenjamo organizaciji konference IKTEM, ki zajema področja sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij, elektronike in mehatronike. To je pravzaprav srečanje strokovnjakov, ki so jim te teme že domače in želijo hiter vpogled v novosti na teh področjih, v želji, da vse pridobljene informacije izkoristijo v svojih rešitvah. Predavajo strokovnjaki iz Slovenije in tujine, ki posamezna področja zelo dobro poznajo, znajo svetovati, odgovarjati na vprašanja udeležencev in praktično izpeljati delavnice, ki so marsikomu pravzaprav začetek, prvi stik z novostjo, ki je bila predstavljena prav na naši konferenci.

Velik del tiste dodane vrednosti, ki jo konferenca prinaša vsakemu posameznemu udeležencu, je druženje in izmenjava izkušenj, saj se na konferenci zberejo tisti, ki so profesionalno vključeni v omenjena področja in lahko verjamete, da se imajo o čem pogovarjati! Tudi to je pomembni del tega dogodka, saj je smisel konference tudi združevanje in povezovanje strokovnjakov istih, pa tudi različnih področij, tu se sklepajo dogovori za sodelovanja, izvedbe rešitev, ki so nekomu vsakodnevna praksa, nekdo drug pa na istem področju šele orje ledino. Skupaj imamo znanja dovolj, nihče pa ne vsega, zato z vidika povezovanja in združevanja teh znanj vsakega posameznika konferenca deluje tudi kot nekakšna razstava znanja, sposobnosti in pripravljenosti udeležencev, da se vključijo tudi v zgodbe izven svojega podjetja in pripomorejo k temu, da so zaznamovane z uspehom, v skupno zadovoljstvo vseh sodelujočih.

V podjetju AX elektronika se ukvarjamo tudi z razvojem elektronike po željah naročnika, imamo spletno trgovino, v kateri lahko kupci naročijo predvsem KIT komplete elektronskih vezij, ki so bila opisana v kateri od revij »Svet elektronike« (beremo že 283. številko!), posamezne komponente, ki so uporabljene v teh vezjih in ostali material, ki ga potrebujete, da ta vezja tudi v praksi lahko uporabljate, od vseh vrst priključkov, do ohišij, hladilnikov, transformatorjev, potenciometrov, kablov in ostalega drobnega materiala. Tiskana vezja so sestavni del teh KIT kompletov, vsem pa ponujamo tudi možnost, da jim izdelamo tiskano vezje po njihovih načrtih, le poslati nam morajo datoteke, ki jih je ustvaril program, v katerem so ga risali. Gre za standardni format izhodnih datotek, ki jih znajo ustvariti vsi programi, ki so temu namenjeni, Gerber in Drill. Potem ponujamo dve možnosti, vezje lahko izdelamo z rezkanjem in je lahko dokončano že v istem dnevu, lahko pa se stranka odloči za izdelavo na panelu »PCB parcele«, s čimer dobi profesionalno izdelano dvostransko tiskano vezje z zaščitno spajkalno kritino (stop lak) in montažnim tiskom na obeh straneh. Na ta način vsem omogočamo izdelavo tiskanih vezij za prototipe z najnižjo ceno v Sloveniji!

Na sejmu IFAM smo vse to predstavili obiskovalcem tudi na »naš« način, torej s shemo pred sabo in spajkalnikom v roki, kot se za elektronike spodobi. Mnogi so se odločili in s spajkanjem elementov na tiskano vezje sestavili svojo malo elektronsko napravico, jo priključili na napajanje, preverili delovanje in jo potem obdržali kot dokaz, da so to res sami sestavili. Mnenja smo, da je v elektroniki potrebno le zbrati tisti začetni pogum, potem pa se zgodba spontano odvija naprej. Imeli smo res veliko obiskovalcev in veseli nas, da je bila med njimi navzoča tolikšna pripravljenost sodelovanja v naši delavnici spajkanja, kar morda kaže na to, da obstaja želja po znanju in spretnostih s tega področja, treba je le najti nekoga, ki ti je pripravljen nuditi osnovne napotke za začetek. In to razmišljanje nas vrača na začetek članka: kdaj mlademu človeku to predstaviti, mu dati možnost, da se v tem najde, da se nad tem navduši in odloči, kaj želi početi in doseči v svojem življenju.

Naš robot je bil prav tako zanimiva točka, na kateri si je z dobrim upravljanjem gibanja njegovih osi lahko vsakdo prislužil polletno naročnino na eno od naših revij po svoji želji. Časa je bilo tri minute, kar je večini zadostovalo, rekord pa je bil letos 1:06, torej minuta in šest sekund, fant je dijak srednje tehnične šole v Ljubljani. Še en dokaz, da prihajajo generacije otrok, učencev, dijakov in študentov, ki imajo izjemne sposobnosti, treba pa jim je dati priložnost, da jih pri sebi prepoznajo in razvijajo naprej z učenjem in praktičnim delom. Naše dejavnosti in prisotnost na sejmu IFAM so skromen prispevek k temu, da bo družbi prihodnosti na voljo kakšen vrhunski strokovnjak več, kot bi bil sicer.

Zaključek

V reportaži sem strnil razmišljanja mnogih o preobrazbi v družbo prihodnosti, napovedi in predvidevanja, kako bo z uvajanjem sodobnih tehnologij v naše življenje, kakšne prednosti prinašajo, kje je strah pred tem neupravičen, kje so negotovosti in na kakšne težave utegnemo pri tem naleteti. IFAM pokriva področja, ki so ključna na vsaki točki tega procesa, saj so temelj te preobrazbe in daje obiskovalcem, profesionalcem in bodočim strokovnjakom vpogled v paleto možnosti, ki so že danes na voljo, da to dosežemo. Hkrati prihaja v našo zavest, da novi, drugačni časi brez dvoma prihajajo in nas opozarja, da moramo v korak z napredkom, če želimo ostati konkurenčni, izboljšati svoje procese, kvaliteto izdelkov in storitev in hkrati ceno tistega, kar ponujamo. Vsa infrastruktura, da to dosežemo, je že v tem trenutku na voljo, pograbiti je le treba informacije, ki so nam na voljo, jih obdelati in iz njih izluščiti tisto, kar nam predstavlja trenutno stanje in najti smernice za izboljšanje vsega v vsakem smislu.

Nihče ne more trditi, da na sejmu razstavljavci razstavljajo vsako leto enake izdelke, predstavljajo zastarele tehnologije in ne sledijo napredku in sodobnim trendom v svetu. Nasprotno! IFAM v slovenskem prostoru po zaslugi naprednih podjetij, ki so sposobna prepoznati potencial časov ki prihajajo, predstavlja najsodobnejšo opremo, ki jo je v tem trenutku mogoče dobiti kjerkoli na svetu. Nikakor ne zaostajamo, ne capljamo nekaj korakov za vsemi drugimi, ampak smo že danes sposobni v praksi uporabiti tehnologije, ki bodo jutri del vsakdanjika naših otrok in vnukov, tako njihovega profesionalnega dela, kot tudi zasebnega bivanja, zabave, druženja in ljubiteljskih dejavnosti. Ko vsako leto sprašujem za novosti, se le redkokje zgodi, da v enem letu nimajo vsaj nečesa, kar je v tistem trenutku »vroča žemljica« na enem izmed področij, ki jih pokriva sejem IFAM.

Zato je duh sejma drugačen, kot duh spleta ali katerakoli druga oblika predstavitve novosti. Razlika je v ljudeh, ki živijo in delajo na teh področjih in ki jim je to delo strast. In srečati se z njimi, je tako, kot bi ti nekdo odprl vrata v prihodnost, lahko mi verjamete!

https://svet-me.si

Celotna PDF revija brezplačno!

Sorodni članki

Zadnji članki

Nove priložnosti – Mikro-kompaktiranje in varjenje v eni napravi

Uporovno varjenje kot postopek za izdelavo visokokakovostnih zvarov med električno prevodnimi in mehanskimi komponentami je že dolgo uveljavljen in preizkušen postopek.

Ethernet po eni parici (SPE – Single Pair Ethernet) – prihodnost IIOT

V četrti industrijski revoluciji, oz. Industriji 4.0, bodo inteligentna omrežja prinesla temeljne spremembe. Industrija 4.0 predstavlja ogromen potencial za večjo profitabilnost in fleksibilnost industrije, okrepitev gospodarstvene konkurenčnosti, za visok življenjski standard in nova delovna mesta.

IFAM 2024 je praznoval 19. obletnico

Kako hitro teče čas, drage bralke in dragi bralci. Ni prav dolgo nazaj, ko smo skupaj s podjetjem ICM organizirali prvo konferenco Trendi in tehnologije v avtomatizaciji v Portorožu.

Želite biti na tekočem z najnovejšimi novicami?

Radi bi vas slišali! Prosimo, izpolnite svoje podatke in ostali bomo v stiku. Tako preprosto je!